Rada Budowy Okrętów - logo
Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP... więcej»
 
Strona głównaO RadzieArtykułyAktualnościForumKontakt
     
 
Rada Budowy Okrętów                                                                                                                                                    
 
Odwiedź nas na facebook'u:
www.facebook.com/RadaBudowyOkretow

31-08-2015

Szymon Hatłas: O fregatach rakietowych "Oliver Hazard Perry" pod polską banderą

Polskie fregaty OHP stały się od razu najbardziej kontrowersyjnymi jednostkami pływającymi Marynarki Wojennej RP (MW RP), co wynikało między innymi z braku doświadczenia w operowaniu okrętami tej klasy w ramach NATO. Postrzeganie tych okrętów jest na ogół negatywne, na co składa się wiele czynników – w większości dyskusyjnych i nieuzasadnionych. W rezultacie pojawiły się dwie grupy ludzi, którzy albo fregaty zdecydowanie popierają albo określają je "pływającym złomem" bez żadnej wartości bojowej.

 

20-06-2015

ODBYŁO SIĘ KOLEJNE WALNE ZEBRANIE RADY

W dniu 19 czerwca 2015 roku odbyło się kolejne walne zebranie członków Rady Budowy Okrętów. Organizacyjnie przygotowane zostało ono wspólnie ze Stocznią Remontową NAUTA S.A. - dzięki czemu, miejscem spotkania było najwyższe piętro biurowca, tak zwanego AKWARIUM, skąd roztaczał się piękny, jednocześnie inspirujący widok na cały port i miasto.

 

06-05-2015

Dylematy przyszłości polskich okrętów podwodnych

Prezentacja: Dylematy przyszłości polskich okrętów podwodnych - kmdr rez. mgr Krzysztof MARCINIAK

1. Wprowadzenie; 2. Geneza procesu pozyskiwania OP i rezultaty działań; 3. Charakterystyka oferowanych okrętów; 4. System napędu niezależny od powietrza atmosferycznego; 5. Uzbrojenie; 6. Podsumowanie

 

05-05-2015

Minęło 75 lat... ORP Grom - bolesna strata

Trwała kampania norweska (9.4 - 10.6.1940 r.). W pierwszych dniach maja ORP Błyskawica patrolowała fiordy w rejonie Narwiku, prowadząca walki z niemieckimi stanowiskami bojowymi, rozlokowanymi na ich wybrzeżach. W nocy 2/3 maja 1940 roku, po potyczkach na fiordzie Rombaken, niszczyciel odszedł do fiordu Skjel, gdzie jego załoga, wspierana przez ekipę warsztatową HMS Vindictive, zamierzała naprawić odniesione uszkodzenia. Po drodze spotkała się z ORP Grom, który miał kontynuować jej dotychczasowe zadanie.

 

04-05-2015

Drodzy Członkowie naszej Rady Budowy Okrętów!

Minął tydzień od dnia mojego wyboru na stanowisko przewodniczącego Rady. Spędziłem go w sposób aktywny - na kilku spotkaniach w szerszym i węższym gronie, wyjeździe do Warszawy, a nawet uczestnicząc w jednej podniosłej uroczystości. Bardzo cieszę się z tego, że w ciągu tego tygodnia wyraźnie ożywiła się nasza facebookowa strona internetowa.

 

02-05-2015

Szymon Hatłas: Zanim kupimy nowe okręty, pokażmy podatnikom, że potrafimy wykorzystać tę flotę, którą mamy

Debata na temat programu modernizacyjnego Marynarki Wojennej, która jest prowadzona wśród specjalistów i sympatyków Marynarki, skupia się prawie wyłącznie na kwestiach technicznych, dotyczących nowych okrętów. Analizowane są poszczególne klasy okrętów, pożądane systemy radarowe czy uzbrojenie. Spoglądając na naszą flotę z perspektywy ostatniego dwudziestopięciolecia należy stwierdzić, że największym jej problemem jest sposób jej wykorzystania. Mimo naszego członkostwa w NATO, kolejne dowództwa MW i kierownictwo MON wykazuje brak pomysłu na systematyczne użycie okrętów będących jeszcze w czynnej służbie. Szczególnie w ostatnich latach dowództwo MW uskarża się na brak nowych okrętów, co ma przesądzać o niemożności prowadzenia operacji przez MW. Dodatkowo, środowisko marynarskie zarzuca „Warszawie” (MON, BBN) celowe niszczenie MW, ponieważ nie widzi ona dla niej miejsca w strukturze Sił Zbrojnych.

 

30-04-2015

Maciej Janiak: Stałe zespoły okrętów Sił Morskich NATO - najbardziej wyrazistym symbolem integracji sojuszniczej

Stałe zespoły okrętów, złożone z rotacyjnie wymienianych jednostek różnych bander, są najbardziej wyrazistym symbolem sojuszniczego współdziałania państw członkowskich NATO, a dla ich morskiej części, także źródłem emanacji ich dodatkowo akcentowanej integracji. Dlaczego koalicyjne współistnienie może być wyrażane najpełniej na morzu? Są dwa główne powody: pierwszy to ten, że flota, okręty, ich załogi, towarzystwo uczestniczące we wszelkich rodzajach wypraw zamorskich, to wszystko, od samego początku żeglugi oceanicznej, zawsze było osadzone w środowisku wielonarodowym, a jednorodne załogi pojawiły się na okrętach dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku; drugim jest sytuacja, że na morzu w sposób naturalny, wszystkie formy ludzkiej aktywności osadzone są w kontekstach międzynarodowych.

 

29-04-2015

Maciej Janiak: O kluczowym znaczeniu działania na morzu

W swoim wystąpieniu poprzedzającym wybór nowego przewodniczącego Rady Budowy Okrętów, Maciej Janiak wyraził opinię, że szanując pracę i działalność całego zaplecza Marynarki Wojennej - dowództw, sztabów, uczelni i wszelkich innych instytucji, a także różnego rodzaju organizowanych konferencji, sympozjów czy też zebrań - to sednem racji bytu floty jest stała, systematyczna i aktywna działalność jej okrętów na morzu.

 

28-04-2015

Przedstawiamy sylwetkę nowego przewodniczącego Rady

Kmdr Maciej Janiak

Służba na morzu ukształtowała jego poglądy na sens istnienia sił morskich. Wyraża opinię, że historyczne dla naszego kraju wydarzenie - przystąpienie do NATO, umożliwiające po raz pierwszy w polskiej historii zakotwiczenie w środowisku państw morskich - daje asumpt do zasadniczej przemiany charakteru Marynarki Wojennej RP. Jej dotychczasowe traktowanie na sposób państwa kontynentalnego, jako floty pasywnej, w sposób stały i statyczny przygotowującej się do ewentualnego przyszłego konfliktu zbrojnego, powinno zostać zastąpione podejściem prezentowanym przez sojusznicze państwa morskie...

 

14-04-2015

Kadm. Zbigniew Badeński: Niedoszacowany budżet na modernizację MW

Opóźniający się program modernizacyjny Marynarki Wojennej pogłębia poziom niedoszacowania środków na zakup nowych okrętów. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem adm. Z. Badeńskiego, który został opublikowany w 2012, jednak jego istota pozostaje ciągle aktualna.

 

13-04-2015

USA: nowa strategia morska podkreśla rolę zespołów NATO

Opublikowana w marcu 2015 roku Strategia wskazuje na ciągłą potrzebę wzmacniania partnerstwa i sojuszy. Podkreśla wagę działań w stałych zespołach NATO oraz udział w międzynarodowych ćwiczeniach. "Żaden naród nie może zrobić tego sam. Każdy kraj może wnieść swój wkład we wspólne operacje, niezależnie od tego jak małym krajem byłby." - kadm. William McQuilkin - Dyrektor ds. strategii morskiej US Navy.

 

.
     
 
Copyright by Rada Budowy Okrętów 2015  
Designed by DN
Strony internetowe INVITO.pl